Αποστολή

*Δεν «τζογάρω» με την ΄ΙΑΤΡΙΚΗ΄ Συντεχνία.-

Για εμένα η –σύγχρονηΙατροδικαστική Επιστήμη & Τέχνη με την  ιατρική νομολογία και την νομική ιατρική δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι πάθος και τρόπος ζωής. Η αποστολή της εταιρείας οριοθετεί το πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι αποφάσεις και οι πράξεις μου. Τις κύριες αξίες μου συμμερίζεται κάθε πελάτης της αλλά και κάθε  επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας καθώς και τα πιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδος, Ευρώπης, Η.Π.Α. και Αυστραλίας.

Η αποστολή της είναι να διατηρεί μία αναγνωρισμένη πρωτιά στις επιδόσεις της στην Ελληνική & Κυπριακή -Ιατροδικαστική αρένα- μέσω της παροχής καινοτόμων Ιατρονομικών λύσεων, αδιαμφισβήτητα δυναμικής και επιθετικής αντιπροσώπευσης στο Δικαστήριο ¨μαρτυρικής κατάθεσης¨ και συνεχούς αφοσίωσης στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στην θετική σχέση αξίας/κόστους/αποτελέσματος των υπηρεσιών της, να παρέχει τις υπηρεσίες της σε φυσικά & νομικά πρόσωπα ‘ΠΛΗΝ *ιατρών‘’, Δικηγορικά γραφεία, Αεροπορικές, Ναυτιλιακές & Ασφαλιστικές εταιρείες, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που άπτονται του αντικειμένου της, παρέχοντας αδιάβλητα αποτελέσματα με πλήρη εχεμύθεια και σεβασμό πάντα προς όφελος της Κοινωνίας και του Πολίτη στην απονομή της Δικαιοσύνης.-

Κράτα το